main 1
ADRES:
SSM Radom
ul. Limanowskiego 34/40
26-600 Radom
tel. (0-48)360-22-14
tel./fax (0-48)362-87-01

>> Radom

Radom znajduje się w centralnej Polsce, w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy, na równinie leżącej 150-200 m n.p.m. Liczy 232 tysiące mieszkańców i jest drugą po stolicy aglomeracją Mazowsza, a pod względem liczby ludności 14 miastem w Polsce.

Miasto leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnychze wschodu na zachód i z północy na południe, prowadzących do granic państwa.

Krzyżuje się tu 5 dróg krajowych, w tym 2 międzynarodowego znaczenia. Radom leży też blisko innych miast Polski: do Krakowa jest 200 km, do Łodzi 140 km, a do aglomeracji katowickiej 240 km. Przez Radom przebiega trasa nr 44 stanowiąca najkrótsze połączenie między Berlinem, a Kijowem. Tranzytowe przejazdy ułatwiają obwodnice, omijające centrum miasta. Miasto nasze nie ma - być może - wielkich walorów turystycznych, ale czasy współczesne Radomia są również bardzo interesujące. Mieszkańcy Radomia to ludzie otwarci, życzliwi i gościnni.

Historia Radomia sięga VIII w., kiedy założona została wczesnośredniowieczna osada w dolinie rzeki Mlecznej (w rejonie dzisiejszego Starego Miasta). Radom uznano za najstarsze osiedle typu miejskiego na pograniczu Małopolski i Mazowsza. W 1340 r. Kazimierz Wielki założył nowy Radom, który w połowie XIV w. otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim. Radom i ziemia Radomska to miejsce urodzenia, życia i twórczosci wielu sławnych ludzi. Stąd pochodził słynny XV-wieczny kompozytor Mikołaj z Radomia. Z miastem związani byli Kochanowscy - Jan i Piotr - jego ojciec, sędzia radomski. Działali tu także m.in.: malarz Józef Brandt i pisarz Walery Przyborowski. Stąd też pochodził słynny badacz i popularyzator Tatr - Tytus Chałubiński.Tu urodził się : Jacek Malczewski, Józef Grzecznarowski - działacz PPS, a także Andrzej Strug (prawdziwe nazwisko Kazimierz Górecki) Aby poznać ziemie Radomską należy tu przyjechać.

Zabytki

Radom jest miastem historycznym. Zachowany do dziś układ urbanistyczny stanowi typowy przykład miast zakładanych w średniowieczu. W pomieszczeniach dawnego zamku królewskiego zniszczonego przez pożar podczas potopu szwedzkiego, mieści się obecnie plebania parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, którą utworzono już około 1360-70 r. W kościele tej parafii na uwagę zasługują: kaplica Kochanowskich z początku XVII wieku i obraz "Ukrzyżowanie" z około 1600 roku, chrzcielnica z XV wieku, a na znajdującym się obok cmentarzu, rzeżba św. Jana Nepomucena. W rynku swoją architekturą zachwycają dwie barokowe kamienice: Dom Gąski i Dom Esterki - obecnie siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej. Na prawo od nich znajduje się neorenesansowy ratusz, zbudowany w latach 1845-48 według projektu Henryka Marconiego, w którym ma siedzibę Archiwum Państwowe. Po drugiej stronie Rynku wznosi się XVII w. gmach Kolegium Pijarów projektu Anonio Solariego z frontonem z lat 1818-1820, z dawnym kościołem pod wezwaniem św. Jana Kantego. Całość zajmuje Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Na wschód od Rynku znajdują się klasztor i kościół O.O. Bernardynów ufundowane w 1468 r. przez króla Kazimierza Jagiellończyka i starostę radomskiego Dominika z Kazanowa. W kościele pod wezwaniem św. Katarzyny - O.O. Bernardynów zobaczyć można rzeźbioną grupę Pasji autorstwa przupuszczalnie Wita Stwosza oraz portrety trumienne, epitafia i płyty nagrobne z XVIII w. W pobliżu tego obiektu, u zbiegu ul. Malczewskiego i ul. Reja, znajdują się dawny klasztor i kościół P.P. Benedyktynek, wzniesiony w latach 1619-1627 z fundacji Barbary z Dulskich Tarłowej, według projektu Tylmana z Gameron. W kościele tej parafii znajduje się zabytkowy obraz z I połowy XVIII w. przedstawiający Trójcę Świętą.

kwateryRadom kwaterykwatery Radom Noclegi Mazowieckie