Komunikat ,, Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,,