Zapraszamy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na wystawę pokonkursową prac plastycznych naszych zdolnych uczniów szkół podstawowych z Radomia i regionu radomskiego.

Konkurs pt: „ NA SZLAKACH ZIEMI RADOMSKIEJ” skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Zorganizowany został przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, przy współudziale Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska oraz Oddziału Miejskiego PTTK.. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej związanej z zabytkami i atrakcjami turystycznymi Ziemi Radomskiej.

Celem konkursu było:

  • Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Promowanie historii i kultury Ziemi Radomskiej, przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu.
  • Promowanie wiedzy o regionie i Małej Ojczyźnie.
  • Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.
  • Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
  • Rozwój umiejętności i wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

Pierwszy konkurs plastyczny w SSM spotkał się ze wspaniałym odzewem uczniów i nauczycieli. Wpłynęło 117 prac z 15 placówek oświatowych.

Uczestnicy konkursu wykazali się wspaniałą znajomością miejsc zabytkowych oraz atrakcyjnych turystycznie Radomia  i okolic. Jednocześnie techniki plastyczne zastosowane w pracach, wskazują na duże zdolności autorów.

Uroczysty finał z wręczeniem nagród i dyplomów odbył się 22.03. 2019 r. w naszym schronisku.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie .

Życzymy licznych dalszych sukcesów.